ANBI

Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instellingen) worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

Stichting Poppodium Baroeg heeft ook een ANBI status. Kijk voor meer informatie over die status en over Baroeg zelf op de Baroeg ANBI pagina.

 

© Baroeg Rotterdam 2020